8 stromů, Žatecko: Rizikové kácení

V obci Nová Ves na Žatecku, požadoval majitel pozemku pokácení celkem osmi stromů. Konkrétně 2 břízy, 2 jasany, 3 modříny a 1 smrk. Problematická byla zejména jedna z bříz. Ani ne tak pro svou značnou velikost, jako kvůli elektrickému vedení, procházejícímu mezi jejími větvemi. Vše se ale zdařilo a zbyl i čas na rozporcování dřeva dle přání zákazníka. Velmi nám práci usnadnilo, když majitel částečně rozebral starý plot v těsné blízkosti stromů.