3x dub, Komorno: Rizikové kácení

Na kácení jsme tentokrát vyrazili až do plzeňského kraje, konkrétně do obce Komorno. Jednalo se o tři velké duby, rostoucí na hranici pozemku a místní komunikace. Přilehlý pozemek nabízel poměrně hodně prostoru na pokácení stromů vcelku, ale těžiště dvou ze tří stromů bylo díky mohutným větvím a tvaru kmene vychýleno na druhou stranu, tj. do silnice. Jelikož v blízkosti stromů směrem do pozemku nebylo nic, za co bychom mohli stromy „vykladkovat“ a přetáhnout, museli jsme nejprve odřezat větve nad silnicí, čímž jsme dostali těžiště stromů do vhodnější pozice. Následně jsme stromy položili na pozemek a dle přání zákazníka rozřezali na polena.