4 stromy, Jílové: Rizikové kácení

Jeden den jsme strávili kácením 4 stromů ve Středních Čechách. Jednalo se modříny, borovici a břízu. Vzhedem k tomu, že zákazník upřednostňoval cenu, provedli jsme na místě pouze základní služby – tedy jen samotné kácení stromů. S ohledem na proporce zahrady, se jednalo o rizikové kácení, které jsme provedli způsobem postupným odřezáváním stromů po částech. To, že bezprostředně pod stromy byla prázdná plocha, nám umožnilo větve i části kmenů shazovat. Toto se odrazilo také v nižší ceně za kácení stromů. Jednak šla práce rychleji od ruky a také jsme se nemuseli zabývat zpracováním biomasy. Zákazník byl klidný, že se již nemusí dál obávat spadnutí stromů na dům, či sousedovu zahradu a skácené stromy si později po částech zpracoval sám.