4 stromy, Plzeňsko: Rizikové kácení

Ještě těsně před koncem roku, jsme využili velmi příznivého počasí na práci venku. Vyrazili jsme pokácet 4 stromy do obce Štěnovice nedaleko Plzně. Celková vzdálenost tam a zpět, byla přibližně 200 km a zákazník souhlasil s cestovními náklady necelého tisíce korun. Jednalo se o dvě břízy a dvě borovice. Vzhledem k tomu, že ani jeden strom nedosahoval rozměrů, kdy je nutné pro kácení žádat o povolení, byli jsme ušetřeni jednání s úřady ohledně vyřizování tohoto Povolení ke kácení stromů“. Toto se týká vzrostlých stromů, jejichž obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí, přesahuje 80 cm a vydává jej příslušný místní úřad. Povolení si může vyjednat majitel (objednatel práce) sám, nebo veškeré potřebné papírování nechá na nás a my se o vše postaráme.

A nyní již k samotnému postupu prací: Břízy rostly v blízkosti plotu a borovice navíc ještě nad nově postavenou kůlnou. Jedna z borovic byla dokonce dost vykloněná přes plot, směrem ven z pozemku a nakláněla se přes cestu až nad sousedův plot a dům. Bylo tudíž nutné využít horolezecké techniky a začít stromy porcovat shora. Celá zakázka nám zabrala zhruba 8 hodin práce (ve dvou lidech) a bylo při ní využito několika různých postupů od shazování větví a špalků do volného prostoru až po jejich spouštění na laně. Ačkoliv zákazník nepožadoval odfrézovat pařezy stromů, u borovic nás na konec přeci jen požádal o alespoň částečné zarovnání s terénem. Museli jsme proto mírně odkopat zem v okolí a pařezy zaříznout co nejhlouběji to bylo možné. Tímto se naše práce pomalu chýlila ke konci. Nebylo zde požadováno rozřezání kmenů na špalky, ani likvidace větví štěpkováním anebo odvozem ze zahrady. Zákazníkovi jsme tedy následně pomohli odtahat nahrubo zakrácené kmeny na určené místo, pracoviště jsme uklidili shrabáním a řádně unaveni po celodenní práci konečně vyrazili zpět domů.