4x modřín, 1x borovice, Brandýs nad Labem: Rizikové kácení

Do Brandýsa nad Labem jsme vyrazili pokácet 4 vzrostlé modříny a jednu borovici. V případě modřínů bylo nutno stromy kácet postupně, jelikož v jejich těsné blízkosti ležel bazén a v ploše se mimo jiné okrasné prvky zahrady, jako např.sochy, nacházely také ovocné stromky. Borovice pak byla doslova vtěsnána mezi vše možné – dům,plot, garáž, rozvod elektřiny a plynu a aby toho nebylo málo, ještě skrz její větve vedl elektrický kabel.

Začali jsme s kácením modřínů. Jako vždy jsme nejprve odřezávali větve odspodu aby nebránily shazování či spouštění výše položených větví a nedošlo tak třeba k odklonění padajících částí stromu do nechtěné zóny.

Po skácení modřínů přišla na řadu borovice. Zde bylo nutné veškéré větve i jednotlivé špalky spouštět po laně, aby nedošlo ke škodám na výše uvedených ohrožených objektech.

Kácení jsme stihli dokončit ve večerních hodinách, a tak nám na druhý den zbyl jen úklid, který zahrnoval odvoz větví, seříznutí pařezů těsně u země, odnos špalků na určené místo a pohrabání pracoviště.