Bříza, Rumburk: Rizikové kácení

Za kácením jsme tentokrát vyrazili až do vzdáleného Rumburku. Majitel sousedního pozemku se bál pádu stromu na svůj nový dům, proto se s objednatelem dohodli na jeho pokácení. Nebylo zde možné kácení provést jiným způsobem, než postupným odřezáváním – jednalo se tedy opět o rizikové kácení stromu.