1) Shazování a odklízení sněhu 

1.1 Jak rychle jste schopni reagovat na požadavek shození sněhu ze střechy?

Zajišťujeme NON STOP pohotovost pro havarijní situace, v případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.

2) Rizikové kácení a prořezávání stromů

2.1 Jste schopni pokácet strom, když není dostatek místa pro jeho bezpečný pád a došlo by tak k poškození majetku, nebo bylo ohroženo zdraví lidí?

Ano, v tomto případě použijeme systém rozřezávání stromu „od shora“.

2.2 Jsem vlastníkem zahrady se vzrostlým stromem, který potřebuji pokácet. Co konkrétně nová vyhláška umožnila?

Dle novely vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, můžete na své vlastní zahradě upravit nebo pokácet strom bez předchozího povolení obecního úřadu To se zpravidla provádí v době vegetačního klidu. Výjimku ovšem tvoří dřeviny, které jsou součástí stromořadí, jsou vyhlášeny jako památné stromy, nebo jsou součástí významného krajinného prvku.

2.3 Jak je to s kácením památného stromu bez povolení na zahradě?

Na památné stromy se novela vyhlášky  č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevina a povolování jejich kácení NEVZTAHUJE. Bez povolení orgánu ochrany přírody, který památný strom vyhlásil, není možné jakkoliv do tohoto stromu zasahovat. Poškození či pokácení památného stromu bez povolení orgánu ochrany přírody je přestupkem, za který hrozí pokuta pro fyzickou osobu až do výše 100 000,- Kč a u právnické osoby až do výše jednoho milionu korun.

2.4 Je povoleno kácet dřeviny během vegetačního období?

Novela vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevina a povolování jejich kácení říká, že kácení se provádí zpravidla v době vegetačního klidu. To znamená, že kácení stromů v době vegetace zakázáno není. Avšak je potřeba brát ohledy na jiné zájmy chráněné tímto zákonem, např. ochrana ptáků (je zakázáno úmyslně poškozovat  nebo ničit ptačí hnízda, vyrušovat ptáky během hnízdění a odchovu mláďat apod.), ochrana zvláště chráněných druhů zvířat.

2.5 Proč budou moci majitelé zahrad kácet stromy bez povolení úřadu, zatímco ochrana stromořadí se zpřísňuje?

Majitel zahrady má právo se sám rozhodnout, co na svém pozemku chce mít a co nikoliv. Nepředpokládá se, že by majitel zahrady svůj majetek dobrovolně ničil, naopak je předpokladem, že jej bude chtít zkrášlit, což mu právě ulehčí novela č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevina a povolování jejich kácení.

Jelikož péče o stromořadí není nejjednodušší záležitostí, vedlo to některé jejich majitele k pohodlnějšímu řešení, tedy vykácení stromořadí. Jelikož mají stromořadí (aleje) svá historická, funkční, či estetická opodstatnění bude od nynějška na kácení každého stromořadí potřeba povolení.

3) Odstraňování graffiti

3.1 Provádíte také odstraňování graffiti z fasád domů?

Ano, provádíme odstraňování graffiti za pomoci vysokotlaké myčky a použití speciálních přípravků pro odstraňování graffiti. Provádíme také impregnační nátěry fasád proti graffiti.

4) Drobné stavební a zednické úpravy

4.1 Jste schopni zajistit opravu poškozené fasády domu?

Ano, jsme. Zajišťujeme opravy poškozených říms, parapetů, okapů, hromosvodů, omítky atd. za použití horolezecké techniky.

5) Opravy panelových domů (spárování)

5.1 Napomůže obnovení spárování panelového domu k lepší tepelné izolaci?

Zajisté. Spárováním se obnoví celistvost obvodového pláště panelového domu a zamezí se tak pronikání povětrnostních vlivů pod tento obvodový plášť, což zajistí lepší tepelnou izolaci.

 

 

 V případě, že jste zde nenašli odpověď na Vaší otázku, neváhejte nás kontaktovat, nebo pište na naše fórum.