Chata, Posázaví: Nátěr střechy

V malebné krajině hned u řeky Sázavy jsme renovovali nátěr střechy. Nejprve bylo nutné celou střechu důkladně očistit. To jsme provedli pomocí tlakové vody, následně jsme vše ještě přebrousili ocelovým kartáčem a poté celou střechu ještě jednou opláchli. Na fotkách je patrné, že jsme při mytí odstranili celou vrstvu posledního nátěru. Poté již došlo na samotný nátěr střechy ve dvou vrstvách.

Více zde →

Zábrany proti ptactvu, Praha: Montáž

Jedno SVJ z Vršovic nás poprosilo o vyřešení problému s holuby. Tito nezvaní hosté jim létali do světlíku, kde sedali na parapety a svým trusem znečišťovali vše v jejich „dostřelu“ a samozřejmě nejvíce dno samotného světlíku. Jako řešení si zástupci SVJ zvolili natažení sítě přes světlík a instalaci hrotů proti usedání ptactva na parapety nad sítí. Před samotnou instalací sítě a hrotů bylo provedeno oklepání volných částí omítky, následné omytí trusem znečišťěné fasády a zpenetrování oklepaných částí. Poté už došlo ...

Více zde →

Wallpaper, Praha: Instalace

Montáž samolepící folie Wallpaper pro nás byla novinkou. Její instalace spočívá v nalepení samolepící folie a jejím následným zahřátím a přitlačením pomocí válečků. Tím dojde k jejímu přilnutí i do záhybů či na výčnělky fasády a je tak přilepena 100% plochy. Podklad je samozřejmě nutno očistit, v našem případě bylo nuté vykartáčovat i spáry mezi obkladačkami tak, aby se v nich nevyskytovaly zbytky pavučin. Jelikož se dům nachází u frekventované křižovatky, museli jsme použít podchozí lešení, aby nebyl omezen pohyb ...

Více zde →

Okapní žlaby, Praha: Čištění

Čištění žlabů je důležitá činnost, která by neměla být zanedbávána a to především tam, kde se v blízkosti střechy nebo nad ní nacházejí větve stromů. Ale i tam, kde žádné stromy nejsou je vhodné nechat žlaby čas od času vymést. Tentokráte jsme dostali za úkol vyčist žlaby od listí a od přesahujících částí břečťanu, kterým byla porostlá celá fasáda.

Více zde →

Dřevěné obložení, Dolní Břežany: Nátěr

Do Dolních Břežan jsme byli tentokrát povoláni k dokončení nátěru podbití střechy a dřevěného obložení domu. Jednalo se o jednu stranu domu, kde nebylo možné tuto práci provést z plošiny. Jednou z velkých proseb bylo nepoškodit okapní žlaby, což je pro nás samozřejmostí a máme připravenou adekvátní ochranu. Díky využití horolezecké techniky jsme na balkony a rozšířené parapety nemuseli chodit přes byt a nájemníci se tak mohli nerušeně věnovat svým povinnostem.

Více zde →

Hroty proti usedání ptactva, Praha: Montáž

Střecha nově zatepleného domu se stala lákavým místem pro usedání holubů. Jejich aktivita se zanedlouho podepsala na vzhledu fasády, proto jsme byli povoláni abychom jednak očistili fasádu od holubího trusu a jednak nainstalovali hroty proti usedání ptactva na okraj střechy. Jelikož se jednalo o střechu s živičným povrchem, bylo nutné okraje nejprve očistit smetáčkem od volných částic a poté zpenetrovat, aby se zabránilo dalšímu uvolňování kamínků, které by mohlo mít za následek odlupování hrotového systému.

Více zde →

Hroty proti usedání ptactva, Praha: Montáž

Osazovali jsme hroty proti usedání ptáků na bytovém domě pro SVJ v Praze 10. Velmi pěkný, nově postavený bytový dům, si jako své obydlí vybrali bohužel také nezvaní nájemníci – holubi. Pro skutečné obyvatele domu, to však působí velké problémy. Fasáda, parapety, ale i balkony a vše na nich umístěné, holubi svým trusem poškozovali a znehodnocovali. Jak je vidět na fotkách, opravdu to je velmi nepříjemné.

Začali jsme tedy nejprve s umytím znečištěné fasády domu tlakovou vodou. ...

Více zde →

Reklamní plachty, Praha: Montáž

Věšení dvou plachet na vilu v Bráníku jsme prováděli pro jednu reklamní agenturu. Podmínky byly ztížené díky strmé střeše, kterou nám během prací ještě „zvlhčil“ déšť. Nejprve jsme museli připravit nosnou konstrukci pomocí kotev, ocelového lanka a napínáků. Vzhledem k členitosti fasády v místech plánovaných pro pověšení plachet jsme použili delší kotvy, které bylo nutné kvůli možnému ohnutí při následném napínání lanka pojistit dalšími kotvami v rozích. Upevnění plachty jsme následně provedli gumolanem.

Více zde →

Kamerový systém, Praha: Montáž kabeláže

Vzhledem k častým problémům s poškozováním majetku a krádežemi, se majitelé bytového domu v Praze rozhodli namontovat na svůj dům kamerový systém. Po zjištění ceny za pronájem vysokozdvižné plošiny se na nás obrátil předseda SVJ s cenovou poptávkou na tažení a upevnění UTP kabelů pro zmiňovaný kamerový systém. Cena za naší práci, provedenou pomocí horolezecké techniky byla výrazně příznivější a bez váhání byla schválena. Kabely jsme vedli z půdy skrz střechu a vně budovy za okapovými svody, ke ...

Více zde →

Tovární komín, Kovohutě Příbram: Malba

V létě roku 2013, jsme provedli opravu nátěru hlavního továrního komínu v kovohutích Příbram. Naše práce zde spočívala v oškrábání původní a následném nanesení nové vrstvy značení. Natírali jsme jak červené a bílé pruhování, tak i nápis. Tato zakázka pro nás byla zatím nejvyšší z výškových prací – což nám připomínala přibližně 30 – 40 minutová každodenní ranní rozcvička. Zhruba takovou dobu totiž trvalo vylézt po žebříku na tento 160 metrů vysoký komín. Jen pro představu: To je ...

Více zde →

Střecha, Benešov: Oprava a nátěr

Ještě před nástupem zimy, nás poptal zákazník s opravou a nátěrem střechy své obytné chaty. Na hladké plechové střeše s poměrně ostrým úhlem, bylo potřeba po celou dobu pracovat za použití horolezecké techniky. Naši práci jsme zde započali očištěním povrchu. Vysokotlakou myčkou jsme nanesli čistící chemii, a následně z plechové krytiny důkladně odstranili všechny zbytky mechů, usazenin a jiných nečistot. Protože střecha už nějakou dobu v jednom podkrovním pokoji mírně prosakovala, bylo následně potřeba vytmelit spáry mezi napojeními ...

Více zde →

Čištění střechy, Praha: Shazování ledu

V zimních měsících hrozí mimo jiné také sesuv sněhu anebo kusů ledu ze střech domů. Toto se samozřejmě děje ve velké míře u bytových a ostatních vysokých domů se šikmou střechou. O mnoho toto nebezpečí narůstá, pokud na střeše domu nejsou instalovány žádné prvky sněhových zachytávačů (montáž tzv. sněholamů provádíme také). Ale ani zmiňované sněholamy nemusí vždy na 100% zabezpečit například zaseknuté kusy ledu, které pomalu odtávají a mohou se uvolnit. Je potřeba mít na paměti, že ikdyž ...

Více zde →

Komín, Praha: Oprava spárování

Již z chodníku bylo vidět, že komín na tomto rodinném domku má značně vypadané spáry. Ale až po vylezení na střechu a při pohledu zblízka bylo jasné, že je opravdu v havarijním stavu. Nechybělo málo a při některé vichřici by hrozilo vypadnutí cihel a pravděpodobně alespoň částečné zhroucení komínu. Po vyčištění spár a odstranění všech uvolněných částí, jsme práce na opravě začali silným zpenetrováním podkladu. Pak nastala poměrně titěrná a pomalá práce s úzkou špachtlí a maltou na ...

Více zde →

Střecha, Praha: Výměna úžlabí

Ještě před začátkem zimy, nás zákaznice požádala o kontrolu střechy rodinného domu. Ze země bylo vidět pouze pár prasklých střešních tašek, což nenaznačovalo závažný problém. Při bližším ohledání přímo na střeše, jsme však objevili něco důležitějšího: V místě setkání přilehlých střešních ploch, tedy v tzv. úžlabí, byl původní plastový pás úžlabí poškozený. V tomto kritickém místě šikmých střech, dochází při deštích k velkému průtoku vody. Pro správnou funkci střechy je nezbytně nutné, aby úžlabí dostatečně odolávalo proti zatékání ...

Více zde →