Ořešák, Praha: Postupné kácení

V pražských Stodůlkách jsme tentokráte káceli mohutný ořešák. Strom byl ve špatném stavu s vyhnilými větvemi a po předchozím pádu několika z nich bylo rozhodnuto o jeho pokácení. Nejednalo se vysloveně o rizikové kácení, ale museli strom kácet postupně tak, aby dlouhé větve nespadly na plot pozemku. Následně jsme zajistili odvoz veškeré biomasy a úklid pozemku.

Více zde →

Topoly,Praha – východ: Rizikové kácení

Do obce Předboj nedaleko Prahy jsme přijeli pokácet 8 topolů. Některé byli již silně poškozeny a hrozily nekontrolovaným pádem. Ačkoli až na dva stromy se nejednalo o rizikové kácení, nemohli jsme stromy porazit vcelku, neboť všechny byly nahnuté nad přilehlé pole, kam jsme je položit nesměli. Tak jsme vyrazili vzhůru do korun a postupně odřezali větve směřující nad pole, abychom dostali těžiště stromů do lepší pozice, která by nám umožnila skácet je na volnou parcelu. Vše se podařilo, kmeny jsme ...

Více zde →

3x dub, Komorno: Rizikové kácení

Na kácení jsme tentokrát vyrazili až do plzeňského kraje, konkrétně do obce Komorno. Jednalo se o tři velké duby, rostoucí na hranici pozemku a místní komunikace. Přilehlý pozemek nabízel poměrně hodně prostoru na pokácení stromů vcelku, ale těžiště dvou ze tří stromů bylo díky mohutným větvím a tvaru kmene vychýleno na druhou stranu, tj. do silnice. Jelikož v blízkosti stromů směrem do pozemku nebylo nic, za co bychom mohli stromy „vykladkovat“ a přetáhnout, museli jsme nejprve odřezat větve nad silnicí, ...

Více zde →

Obora Hvězda, Praha: Prořez stromů

K provedení bezpečnostního řezu tří stromů v oboře Hvězda jsme tentokrát využili vysokozdvižné plošiny, což se ukázalo jako nejefektivnější. Šlo o to, odstranit mohutné větve směřující přes zeď do zahrady sousedící s oborou.

Více zde →

2x smrk, Hrusice: Postupné kácení

Do vesničky kocoura Mikeše jsme vyrazili pokácet dva vzrostlé smrky. Jelikož byly v ploše zahrady vysázeny okrasné dřeviny, nebylo možné stromy porazit v celku, ale museli jsme je nejdříve zbavit větví, poté trochu snížit a holý kmen položit mimo již zmíněné okrasné dřeviny. Na přání zákazníka jsme rovněž vyřezali silnější větve a připravili je na hromadu k dalšímu zpracování stejně jako špalky. Tenčí větve jsme rozštěpkovali na hromadu.

Více zde →

Ořešák, Praha: Rizikové kácení

Na kácení ořešáku jsme tentokrát vyjeli do Štěrbohol. Strom stál těsně u zdi kůlny a korunou zasahoval nad její střechu a nad přilehlý dvorek s kurníkem, takže jsme museli dávat pozor i na všudypřítomnou drůbež. Vše se obešlo beze ztrát na životech i na majetku 🙂

Více zde →

Myrobalán třešňový, Praha: Kácení

Pokácet starý myrobalán(špendlík) a starou slivoň napadenou houbami byl i přes to, že jeden ze stromů ležel na plotě, poměrně snadný úkol. Mnohem více jsme se zapotili při úklidu, kdy bylo potřeba oba stromy po kouskách vynosit po schodech skrz barák, neboť se nacházely ve vnitrobloku jednoho ze smíchovských domů.

Více zde →

Topoly, Praha: Redukční řez

Do areálu ČVUT v Dejvicích jsme byli povoláni kvůli redukčnímu řezu vzrostlých topolů. Na pomoc jsme si tentokráte vzali i plošinu, která nám usnadnila ořezání v nižších partiích stromů, ale i přes její dosah 21 metrů jsme se dostali zhruba do 2/3 stromů. Zbytek jsme museli provést pomocí stromolezeckých technik. Slabší větve jsme následně rozštěpkovali do připraveného kontejneru a silnější naskládali na hromadu.

Více zde →

Hotel Evropa, Praha: Mytí proskleného stropu

Delikátní mytí jsme dostali za úkol od filmařů. V opuštěném hotelu Evropa na Václavském náměstí se měl natáčet film a kvůli nasvícení bylo nutné umýt prosklený strop zvrchu. Nejprve jsme museli nalézt po konstrukcích nad střed, kde jsme na nosný rám ukotvili jistící lano. Poté už jsme se mohli opatrně pohybovat po konstrukci, k čemuž jsme využívali lávek z prken a žebříků. Do bylo nutno lézt s nejvyšší opatrností, protože jeden krok vedle by znamenal rozbití skleněných tabulí. Před samotným ...

Více zde →

Jasan, Praha: Bezpečnostní řez, bezpečnostmí vazba

Vnitroblok domu na Žižkově je využíván nájemníky k parkování a ze stromu, který svou korunou zasahoval nad dvorek již nejednou spadla větev, která poškodila parkující vozy. Proto jsme byli zavoláni, abychom provedli bezpečnostní řez a větší větve zajistili proti případnému zlomení bezpečnostní vazbou.

Více zde →

Mateřská škola, Praha: Zdravotní a bezpečnostní řez

Do mateřské školky v Praze 1 jsme byli povoláni na údržbu tří vzrostlých stromů – dvou jasanů a jedné lípy. Pod stromy situovanými do vnitrobloku se nacházelo dětské hřiště. Aby se předešlo případnému pádu větví a možnému zranění dětí, bylo nutné provést u zmíněných dřevin zdravotní a bezpečnostní řez. Jeden ze stromů jsme následně ještě zajistili vazbami.

Více zde →

Suchý topol, Praha: Rizikové kácení

Pokácet suchý topol na Praze 4 nebyl těžký úkol. Vzhledem k dostatku prostoru pod stromem se nemusely jednotlivé části kmene spouštět po laně, ale daly se s trochou míření bezpečně shazovat. O zbytek prací se již majitel pozemku postaral sám.

Více zde →

Bytový dům, Praha: Demineralizované mytí

K umytí průhledných tabulí zasklených balkónů jsme vzhledem k dostatku prostoru kolem domu zvolili metodu mytí pomocí demineralizované vody. Díky této unikátní technologii je možné dosáhnout ze země do výšky okolo 25m. Jedinou podmínkou je výše zmíněný prostor okolo domu, protože při mytí v takovýchto výškách je potřeba držet dostatečný odstup od fasády.

Více zde →

Vnitroblok BD, Praha: Rizikové kácení

Pokácet vzrostlý topol ve ztísněném prostoru dvorku ve vnitrobloku v pražských Vršovicích byla jen půlka úspěchu. Druhou byla nutnost dostat kmeny o průměru až přes jeden metr zkrz dům na ulici. To vyžadovalo je nejprve rozštípat na manipulovatelné kusy a poté vynosit po schodech nahoru. Následný úklid tak už byl jen třešinkou na dortu plném dřiny.

Více zde →

BD Na Korábě, Praha: Mytí oken

Umýt nový bytový dům na Praze 9 bylo realtivně jednoduché. Jediné, co nám zkomolikovalo práci byla okna znečištěná stavebními materiály a proto jsme je museli před samotným mytím nejprve namočit a vyčistit žiletkami.

Více zde →

Topol, Praha: Redukční řez

Chladného zimního počasí jsme využili k redukčnímu řezu vzrostlého topolu v zahrádkářské osadě v Praze. Je potřeba si uvědomit, že takto vzrostlý strom nelze seřezat do nějakého malého stromku, takový řez by mohl strom nenávratně poškodit.

Více zde →

Chata, Posázaví: Nátěr střechy

V malebné krajině hned u řeky Sázavy jsme renovovali nátěr střechy. Nejprve bylo nutné celou střechu důkladně očistit. To jsme provedli pomocí tlakové vody, následně jsme vše ještě přebrousili ocelovým kartáčem a poté celou střechu ještě jednou opláchli. Na fotkách je patrné, že jsme při mytí odstranili celou vrstvu posledního nátěru. Poté již došlo na samotný nátěr střechy ve dvou vrstvách.

Více zde →

Zahrada RD, středočeský kraj: Výřez křovin, frézování pařezu a kořenů

Do jedné z obcí nedaleko od Prahy jsme tentokrát vyjeli vyčistit část pozemku po předchozích majitelích. Čekalo nás tu několik zanedbaných záhonů, místo kterých se nový majitel rozhodl založit nové. Na nás tak bylo zlikvidovat stávající dřeviny a následně vyfrézovat pařezy a povrchové kořeny. Aby nedošlo k poškození frézy, museli jsme po odstranění dřevin z celé plochy ručně odstranit kameny, jimiž byly jednotlivé záhony vymezeny. Poté už přišla na řadu fréza a na závěr hrábě.

 

Více zde →

Rezidenční čtvrť Marina, Praha: Demontáž reklamní plachty

Sundat čtyři reklamní plachty ze sloupu byla záležitost několika desítek minut. Poté však následoval obtížnější úkol, kdy jsme museli odmontovat a spustit dolů nosné rámy, ke kterým byly plachty přidělány. K tomu jsme využili horolezecké vybavení a kvůli značné váze konstrukce i spouštěcí lano a buben. Vše se podařilo a těsně před setměním jsme měli hotovo.

Více zde →

Tančící dům, Praha: Mytí prosklené fasády

Další „lahůdkou“ na umytí byl skvost moderní architektury – kontroverzní Tančící dům. Vzhledem k jeho tvaru a poloze, jsme se zde museli vypořádat s řadou komplikací, jako je například převislá část fasády, úzké průlezy z vnitřní strany a v neposlední řadě čilý dopravní ruch v jeho těsném okolí, kvůli němuž jsme museli mít veškeré vybavení přivázané k sobě tak, aby nám nemohlo nic spadnout. Práci nám zpříjemňoval výhled na Prahu a Vltavu. Je zřejmé, že bez použití horolezeckých technik by ...

Více zde →

Bytové domy, Praha: Demineralizované mytí

Umýt moderní, architektonicky zajímavé budovy bytových domů v pražských Záběhlicích byl úkol jako stvořený pro využití našich „košťat“ s demineralizovanou vodou. Budovy mají svým vzhledem připomínat lodě a jsou tak z obou kratších stran převislé. Přístup pomocí lanových technik zde nepřipadá v úvahu, takže na výběr zbývalo buď použití plošiny nebo umýt okna demineralizovanou vodou. Mytí demineralizovanou vodou vychází v poměru k pronájmu plošiny výrazně levněji a navíc se eliminuje případné poškození trávníku koly plošiny. Vzhledem k silnému znečištění některých ...

Více zde →

Bříza, Praha: Rizikové kácení

Kácení proschlé břízy v pražských Hodkovičkách bylo stíženo tím, že jeden z kmenů těsně doléhal ke zdi budovy. Vzhledem ke stavu stromu bylo rovněž nutno dbát větší opatrnosti. Zkombinovali jsme zde techniku postupného kácení se spouštěním a řízeným shazováním. Na závěr jsme dle přání zákazníka kmen pořezali na špalíky.

 

Více zde →

Hotel Hilton,Praha: Mytí oken

Mytí oken na Hotelu Hilton je kromě krásných výhledů spojené s nutností práce pod převisem, do kterého se nenastupuje úplně snadno. I s tímto jsme se dokázali úspěšně popasovat a umýt okna ke spokojenosti majitele.

Více zde →

Fasáda, Praha: Oprava díry vyklované ptáky

V tomto případě se jednalo o opravu díry těsně pro úrovní střechy. Vzhledem ke stavbě střechy a zateplení zde stačilo zaplnit otvor minerální vatou. Ta má oproti montážní pěně výhodu v tom, že se nemusí čekat na její vytvrdnutí a práce se tak dá stihnout rychleji a tudíž i levněji.

Více zde →

Mytí oken,Praha: Mytí oken horolezeckou technikou a demineralizovanou vodou

K umytí prosklené fasády administrativní budovy v pražských Vysočanech jsme využili obou technik – mytí pomocí horolezecké techniky a mytí demineralizovanou vodou. Košťata, která se využívají při mytí demineralizovanou vodou byla ideální volbou pro část skleněné fasády pod balkony, kam by se kvůli převisu z lana dostávalo jen obtížně. Zbytek fasády byl umyt klasicky rozmývákem a stěrkou.

Více zde →

3 stromy,Praha: Rizikové kácení

Pokácení tří stromů v pražské Hostivaři bylo ztížené jejich polohou. Ve všech směrech byly ohrožené objekty – plot, terasa, zahradní domek. Přímo pod stromy byla okrasná skalka. Zvolili jsme tedy kombinovanou metodu, kdy jsme části stromů spouštěli a zbytek řízeně shazovali na malou travnatou plochu mezi terasou a zahradním domkem.

Více zde →

Zahrada RD, Praha: Kácení a frézování pařezů

Pokácet starou třešeň a vyfrézovat pařez bylo mimo několika dalších menších úkolů hlavním cílem naší práce. Kromě pařezu po třešni bylo nutné vyfrézovat ještě několik starších pařezů, které se na pozemku nacházely. Věškerá biomasa byla zpracována – silnější větve nařezány na polínka, slabší odvezeny k likvidaci. Díry po pařezech byly zahrnuty a celý pracovní prostor pohrabán a vyčištěn.

Více zde →

3 stromy, Praha: Rizikové kácení

Pokácení tří stromů na pražském Pankráci se nám trefilo do krásného dne, a tak pro nás práce byla o to příjemnější. Stromy musely pryč kvůli plánované opravě fasády domu a kvůli prorůstání kořenů do základů domu a garáže. Jelikož pozemek nebyl dostatečně velký na směrové kácení, museli jsme použít postupné kácení pomocí stromolezecké techniky. Zákazník si následně přál kmeny nařezat na polena a větve nahromadit do rohu zahrady.

Více zde →

Smrk ztepilý, Praha: Rizikové kácení

Pokácení menšího smrku, rostoucího příliš blízko obytného domu na pražském Pankráci pro nás bylo maličkostí. Rozřezání dřeva, jeho uložení na určené místo a závěrečný úklid byl proveden dle přání zákazníka. Vzhledem k nedostatku prostoru jsme využili postupné kácení.

Více zde →

Zábrany proti ptactvu, Praha: Montáž

Zajistit ochranu proti holubům na starém činžáku v Praze 10 byl dalším z našich úkolů. Pro část domu směřující do vnitrobloku jsme zvolili kombinaci sítí na ochranu balkónů a hrotů na ochranu parapetů. Směrem do ulice bylo zapotřebí ošetřit šikomou římsu a zábradlíčko před jedním z oken, kde se holubi zdržovali nejčastěji. Úklid holubího trusu z balkónů  byl součástí naší práce, u parapetů je pak i nezbytnou podmínkou úspěšného přilepení hrotů k podkladu.

 

 

Více zde →

Zábrany proti ptactvu, Praha: Montáž

Montáž zábran proti holubům na pražské nádraží Holešovice se stala zatím naší nejrozsáhlejší akcí v tomto „oboru“. Práce trvaly 6 týdnů, během nichž byla kompletně zasíťována všechna nástupiště a na ohrožené objekty jako jsou například světla a cedule byly umístěny hroty proti usedání ptáků. Celá akce souvisela s rekonstrukcí tohoto nádraží.

Více zde →

Demineralizované mytí, Praha

O umytí venkovních žaluzií a oken, znečištěných prachem z nedaleké stavby, nás požádali obyvatelé rezidence Swisshouse na Praze 4. Zde jsme využili mytí demineralizovanou vodou. Vzhledem k obtížnému přístupu a malému prostoru v okolí domu byly práce provedeny horolezeckou technikou. První den jsme umyli venkovní žaluzie. Při této práci je nutné mýt shora dolů každičkou lamelu zvlášť a vyžaduje to předchozí sklopení žaluzií tak, aby z nich voda stékala. Druhý den následovalo mytí oken.

Více zde →

Zábrany proti ptactvu, Praha: Oprava zateplené fasády a montáž maket dravců

Opravit fasádu po „náletu“ strakapouda byl náš další úkol. Jednalo se o menší zateplený paneláček v pražské Krči.

Z obrázků je patrné, že ušetřeny nebyly ani plastové větrací mřížky, které jsme vyměnili za nové hliníkové, opatřené síťkou proti hmyzu. Díry byly vyplněny montážní pěnou, zamáznuty lepidlem a větší díry vyztuženy perlinkou. Na závěr byly namontovány makety výra velkého.

 

Více zde →

Zábrany proti ptactvu, Hradec Králové: Montáž

Na budově české spořitelny v Hradci pro nás byla připravena ještě jedna „lahůdka“ v podobě tělesa klimatizace, umístěného na střešní terase ve vnitrobloku domu. Zde se již skutečně jednalo o holubí hotel Intercontinental. Vzhledem k členitosti klimatizačního tělesa bylo nutné vyrobit konzole, které vynášely lanka do potřebných míst, například k porchu terasy, do kterého se z pochopitelných důvodu nesmělo kotvit. Na fotkách je zřejmý pokus o zabránění v usedání ptáků, ale takto provedená práce byla naprosto zbytečná a neúčinná.

 

Více zde →

Zábrany proti ptactvu, Hradec Králové: Montáž

Počátkem jara jsme dostali za úkol ochránit budovu České spořitelny proti holubům. Četné terásky a balkónky jim poskytovaly vhodné útočiště, což se samozřejmě začalo negativně projevovat na jejich vzhledu. Nejprve bylo nutné namontovat lankový systém. Někde se kotvilo do parapetů, někde do zateplovacího systému a někde do zdi, takže bylo zapotřebí mít po ruce všechna potřebná kotvící zařízení. Po montáži lankového systému už přišla na řadu samotné připevnění sítí. Z větší vzdálenosti jsou sítě na budově nenápadné a nenarušují tak ...

Více zde →

Zábrany proti ptactvu, Praha: Montáž

Jedno SVJ z Vršovic nás poprosilo o vyřešení problému s holuby. Tito nezvaní hosté jim létali do světlíku, kde sedali na parapety a svým trusem znečišťovali vše v jejich „dostřelu“ a samozřejmě nejvíce dno samotného světlíku. Jako řešení si zástupci SVJ zvolili natažení sítě přes světlík a instalaci hrotů proti usedání ptactva na parapety nad sítí. Před samotnou instalací sítě a hrotů bylo provedeno oklepání volných částí omítky, následné omytí trusem znečišťěné fasády a zpenetrování oklepaných částí. Poté už došlo ...

Více zde →

Wallpaper, Praha: Instalace

Montáž samolepící folie Wallpaper pro nás byla novinkou. Její instalace spočívá v nalepení samolepící folie a jejím následným zahřátím a přitlačením pomocí válečků. Tím dojde k jejímu přilnutí i do záhybů či na výčnělky fasády a je tak přilepena 100% plochy. Podklad je samozřejmě nutno očistit, v našem případě bylo nuté vykartáčovat i spáry mezi obkladačkami tak, aby se v nich nevyskytovaly zbytky pavučin. Jelikož se dům nachází u frekventované křižovatky, museli jsme použít podchozí lešení, aby nebyl omezen pohyb ...

Více zde →

Ovocné stromy, Praha: Kácení

Do zahrádkářské kolonie poblíž Suchdola jsme přijeli pokácet několik menších ovocných stromků. Zákaznice si přála veškerou biomasu odvézt a nakonec i obkopat pařezy a seříznout je tak, aby se daly zahrnout zeminou.

Více zde →

Smrk ztepilý, Praha: Rizikové kácení

Kácení smrku na parcele na pražském Zličíně bylo poměrně jednoduché, ohrožené objekty se nacházely dostatečně daleko, a tak jediné co bylo důležité, bylo neshodit strom do přilehlého jezírka a na starý drátěný plot. Pozemek však nebyl dostatečně velký na to, abychom strom položili v kuse, a tak jsme ho porazili po částech.

Více zde →

Smrk ztepilý, Praha: Rizikové kácení

Na pozemku u malého rodiného domku určeného k rekonstrukci jsme dostali za úkol pokácet smrk a vyřezat staré šeříky. Oba stromy už postupně začínaly ničit přilehlý plot – smrk svými kořeny a šeřík prorůstal mezi plaňkami. Na přání jsme nechali asi 2m vysoký pahýl, který by se měl postupem času díky šikovným rukám změnit v totem.

Více zde →

Smrk pichlavý, Pletený Újezd: Rizikové kácení

Pichlavého „huňáče“ jsme vyjeli pokácet na zahradu rodiného domu v malé obci nedaleko Kladna. Nejvíce práce bylo s ohromným množstvím větví, které jsme nadruhou stranu využili jako matraci k tlumení pádu špalků a k ochraně zděného plotu a betonového krytu studně, díky čemuž jsme mohli větve i špalky strhávat a nebylo tedy nutné je spouštět po laně. Lano jsme využili pouze k usměrnění pádu špalků. Po rozřezání a odvozu větví jsme pozemek, chodník i ulici uklidili a dřevo přemístili dle ...

Více zde →

Borovice, Praha: Rizikové kácení

Pokácení středně velké borovice v obci Cholupice bylo okořeněno krásným podzimním počasím a náladu nám nezkazila ani blízkost domu a plotu, díky které bylo nutné veškeré části stromu opatrně spouštět po laně. Na závěr jsme ještě kmen nařezali na špalky a rozštípali, takže po vyschnutí bude dřevo připravené rovnou do kamen. Úklid pozemku a odvoz větví proběhl rovněž dle přání zákazníka.

Více zde →

Okapní žlaby, Praha: Čištění

Čištění žlabů je důležitá činnost, která by neměla být zanedbávána a to především tam, kde se v blízkosti střechy nebo nad ní nacházejí větve stromů. Ale i tam, kde žádné stromy nejsou je vhodné nechat žlaby čas od času vymést. Tentokráte jsme dostali za úkol vyčist žlaby od listí a od přesahujících částí břečťanu, kterým byla porostlá celá fasáda.

Více zde →

4x modřín, 1x borovice, Brandýs nad Labem: Rizikové kácení

Do Brandýsa nad Labem jsme vyrazili pokácet 4 vzrostlé modříny a jednu borovici. V případě modřínů bylo nutno stromy kácet postupně, jelikož v jejich těsné blízkosti ležel bazén a v ploše se mimo jiné okrasné prvky zahrady, jako např.sochy, nacházely také ovocné stromky. Borovice pak byla doslova vtěsnána mezi vše možné – dům,plot, garáž, rozvod elektřiny a plynu a aby toho nebylo málo, ještě skrz její větve vedl elektrický kabel.

Začali jsme s kácením modřínů. Jako vždy jsme nejprve odřezávali větve ...

Více zde →

Dřevěné obložení, Dolní Břežany: Nátěr

Do Dolních Břežan jsme byli tentokrát povoláni k dokončení nátěru podbití střechy a dřevěného obložení domu. Jednalo se o jednu stranu domu, kde nebylo možné tuto práci provést z plošiny. Jednou z velkých proseb bylo nepoškodit okapní žlaby, což je pro nás samozřejmostí a máme připravenou adekvátní ochranu. Díky využití horolezecké techniky jsme na balkony a rozšířené parapety nemuseli chodit přes byt a nájemníci se tak mohli nerušeně věnovat svým povinnostem.

Více zde →

Smrk pichlavý, Praha: Rizikové kácení

Kácení smrku pichlavého v Praze 4 Lhotce bylo ztíženo přítomností telefonního kabelu v těsné blízkosti stromu a zároveň blízkostí dalších tří ohrožených objektů – domu, garáže a plotu. V neposlední řadě bylo nutno nepoškodit betonovou dlažbu chodníčku vedoucího asi metr od báze stromu. Vzhledem k výšce stromu a jeho poměrně malé tloušťce se jednalo o delikátní záležitost. Veškeré větve byly odvezeny a pozemek uklizen. Pařez byl seříznut dle přání zákazníka.

Poté co jsme byli hotovi se smrkem jsme se vydali za ...

Více zde →

Klempířské prvky, Dolní Břežany: Nátěr

Jedno z SVJ v Dolních Břežanech si nás zavolalo na natření ochrany svodů. Před samotným nátěrem bylo nutné reznoucí a loupající části obrousit a odmastit. K tomu jsme použili vibrační brusku a pak hadr s ředidlem. Nátěr byl proveden ve dvou vrstvách.

Více zde →

Hroty proti usedání ptactva, Praha: Montáž

Střecha nově zatepleného domu se stala lákavým místem pro usedání holubů. Jejich aktivita se zanedlouho podepsala na vzhledu fasády, proto jsme byli povoláni abychom jednak očistili fasádu od holubího trusu a jednak nainstalovali hroty proti usedání ptactva na okraj střechy. Jelikož se jednalo o střechu s živičným povrchem, bylo nutné okraje nejprve očistit smetáčkem od volných částic a poté zpenetrovat, aby se zabránilo dalšímu uvolňování kamínků, které by mohlo mít za následek odlupování hrotového systému.

Více zde →

Hroty proti usedání ptactva, Praha: Montáž

Osazovali jsme hroty proti usedání ptáků na bytovém domě pro SVJ v Praze 10. Velmi pěkný, nově postavený bytový dům, si jako své obydlí vybrali bohužel také nezvaní nájemníci – holubi. Pro skutečné obyvatele domu, to však působí velké problémy. Fasáda, parapety, ale i balkony a vše na nich umístěné, holubi svým trusem poškozovali a znehodnocovali. Jak je vidět na fotkách, opravdu to je velmi nepříjemné.

Začali jsme tedy nejprve s umytím znečištěné fasády domu tlakovou vodou. ...

Více zde →

4 stromy, Jílové: Rizikové kácení

Jeden den jsme strávili kácením 4 stromů ve Středních Čechách. Jednalo se modříny, borovici a břízu. Vzhedem k tomu, že zákazník upřednostňoval cenu, provedli jsme na místě pouze základní služby – tedy jen samotné kácení stromů. S ohledem na proporce zahrady, se jednalo o rizikové kácení, které jsme provedli způsobem postupným odřezáváním stromů po částech. To, že bezprostředně pod stromy byla prázdná plocha, nám umožnilo větve i části kmenů shazovat. Toto se odrazilo také v nižší ceně za ...

Více zde →

Zahrada SVJ, Praha: Kácení stromů a mýcení křovin

Pro Společenství vlastníků bytových jednotek, jsme prováděli údržbu zahrady jejich bytového domu. Jednalo se v první fázi o kácení dvou stromů. Použitelné dřevo jsme dle požadavků objednatele rozřezali na malé špalky do kamen a nechali na místě. Ve druhé fázi přišly na řadu přerostlé křoviny, kterými zahrada již téměř zarostla. Po kácení a mýcení zbylo ze stromů i křovin k likvidaci velké množství biomasy, kterou jsme na místě drtili na štěpku. To bylo výhodné nejen kvůli odvozu na ...

Více zde →

Reklamní plachty, Praha: Montáž

Věšení dvou plachet na vilu v Bráníku jsme prováděli pro jednu reklamní agenturu. Podmínky byly ztížené díky strmé střeše, kterou nám během prací ještě „zvlhčil“ déšť. Nejprve jsme museli připravit nosnou konstrukci pomocí kotev, ocelového lanka a napínáků. Vzhledem k členitosti fasády v místech plánovaných pro pověšení plachet jsme použili delší kotvy, které bylo nutné kvůli možnému ohnutí při následném napínání lanka pojistit dalšími kotvami v rozích. Upevnění plachty jsme následně provedli gumolanem.

Více zde →

Smrk pichlavý, Pletený Újezd: Rizikové kácení

Do malé obce kousek za Prahou jsme jeli pokácet strom, který nijak nevynikal svou výškou, jako spíše svou košatostí. Byl mírně nakloněn a svým kořenovým systémem narušoval statiku zídky a blízkého septiku. Při kácení jsme kvůli ochraně zídky ponechali několik spodních větví, což nám umožnilo větve, i přes jejich poměrně značnou hmotnost, házet bez spouštění dolů. Použitelné dřevo, v tomto případě kmen i oholené větve, si zákazník ponechal na místě, drobnější větve jsme odvozili, ale i tak jich ...

Více zde →

Lípa, Prachatice: Rizikové kácení

Pro společnost Lidl Česká republika, jsme prováděli před filiálkou v Prachaticích rizikové kácení velmi vzrostlé, avšak bohužel již téměř uschlé lípy. Parkoviště jsme měli v okolí stromu ohraničené a vyprázdněné. Bylo tak možné větve opatrně shazovat. Pro tento způsob kácení jsme měli připravené podloží z velkého množství starých pneumatik, aby nedošlo k poškození povrchu ze zámkové dlažby. Samotné kácení pro nás nebylo nijak složité, jednalo se o běžné rizikové kácení. Ikdyž zde bylo velké nebezpečí, spočívající hlavně v ...

Více zde →

Bříza, Strašín: Rizikové kácení

Před koncem „Období vegetačního klidu“, které končí každý rok 31. března, jsme vyrazili za zákazníkem do obce Strašín, nedaleko Říčan. Protože zákazník si nemohl udělat čas během týdne, tuto břízu jsme káceli o víkendu. Strom nebyl příliš velký, riziko zde spočívalo hlavně v tenkém kmeni, který strom vytáhl do výšky za světlem. Také z tohoto důvodu zde bylo hodné použít pro vyvázání při kácení okolní stromy. Vzhledem k výsadbě stromu těsně u plotu a jen pár metrů od ...

Více zde →

Borovice, Masečín: Rizikové kácení

V obci Masečín (kousek od Slapské přehrady), jsme postupně káceli velmi vzrostlou borovici. Strom rostl ve svahu, těsně vedle cesty mezi pozemkem majitele a sousední zahradou. Při kácení bylo tedy nutné dávat pozor na oba ploty. Postupně jsme odřezávali a opatrně spouštěli každou z mnoha větví této borovice. Víc práce bylo však s kmenem, který několik metrů nad plotem byl již poměrně mohutný. Z důvodu zabezpečení plotu, ale i svahu pod stromem, který byl osázen květinami a okrasnými ...

Více zde →

Kamerový systém, Praha: Montáž kabeláže

Vzhledem k častým problémům s poškozováním majetku a krádežemi, se majitelé bytového domu v Praze rozhodli namontovat na svůj dům kamerový systém. Po zjištění ceny za pronájem vysokozdvižné plošiny se na nás obrátil předseda SVJ s cenovou poptávkou na tažení a upevnění UTP kabelů pro zmiňovaný kamerový systém. Cena za naší práci, provedenou pomocí horolezecké techniky byla výrazně příznivější a bez váhání byla schválena. Kabely jsme vedli z půdy skrz střechu a vně budovy za okapovými svody, ke ...

Více zde →

Stavební úprava skladu, Praha: Stavba SDK příčky

Pro našeho stálého zákazníka – obchod se zdravou výživou Bio Letná – jsme zrealizovali přestavbu zázemí obchodu. Jednalo se původně o neprakticky řešený sklad zboží, doplněný o malou zástavbu. Ta byla pravděpodobně zamýšlená jako malá kancelář. Začali jsme zbouráním příčky a otevřením celého prostoru, se kterým bylo možné dále pracovat. Zákazník požadoval přední část místnosti ponechat jako sklad a v zadní části vybudovat příjemné odpočinkové zázemí pro majitele i zaměstnance obchodu. Přepažení prostoru jsme provedli stavbou příčky ze ...

Více zde →

Smrk, Praha: Rizikové kácení

Při tomto velmi příznivém a slunečném počasí jsme káceli smrk, rostoucí těsně podél rodinného domku. Strom se navíc v úrovni střechy rozdvojil a po překonání výšky domu, se celý začal naklánět směrem nad střechu. Pro práci zde nebylo moc místa, jelikož druhým směrem od domu, byly vysázené vzrostlé tůje. Bylo potřeba pracovat po malých částech, odřezávat jednotlivě každou větev zvlášť a stejně tak i kmen. Po postupném zpracování celého stromu, jsme veškerou biomasu odvezli a zanechali jen čistou ...

Více zde →

Ořešák, Praha: Rizikové kácení

Tento Ořešák královský, stojící na zahradě kousek od rodinného domu, si přál majitel pokácet. Jednak velkou měrou zasahoval nad majitelův dům, ale také nad sousední pozemek s bazénem. Navíc strom nebyl vůbec v dobré kondici, což prozrazovalo velké množství proschlých větví, oloupaná kůra a také brouci a hmyz, žijící v dutinách stromu. Veškeré drobné větve a listí jsme odvezli k likvidaci, větší části jsme ponechali na místě jako palivové dřevo.

Více zde →

Ořešák, Praha: Rizikový prořez

Vichřice během léta 2013 zcela rozlámala strom na sousedním pozemku, který jsme následně likvidovali a tak se na nás obrátit i majitel tohoto stromu. Ořešák byl v dost špatném stavu a bylo zde na zváženou, zda jej úplně porazit. Nakonec se majitel rozhodl prozatím jen strom prořezat, což se provádí právě v letních měsících. Provedli jsme nutné odstranění odumřelých částí a celkově jej omladili. Byl opravdu nejvyšší čas, některé větve byly téměř celé vyhnilé.

Více zde →

Bříza, Praha: Rizikový prořez

V městské části Prahy, Hostavicích, jsme tentokrát prováděli pouze prořez stromu. Ačkoliv strom roste pouze asi 2 metry od domu, majitelé k němu mají citový vztah a přejí si strom zachovat. O každý strom je však potřeba pečovat, zde jsme odstraňovali hlavně suché větve a jednu celou větší odumřelou část. Tato bříza sice nebyla z největších, ale o to nebezpečnější bylo pohybovat se v poměrně slabé koruně stromu. Abychom nepoškodili sklaku a plot pod stromem, větší části bylo ...

Více zde →

Ořešák, Praha: Rizikové kácení

 

Díky naší profesi jsme tentokrát zavítali na zahradu poblíž Letiště Václava Havla. Naším úkolem bylo pokácet vzrostlý ořešák, který byl všemi směry již ve vdálenosti zhruba jednoho metru obklopen domem, resp. zděným plotem. Většina z pěti hlavních větví směřovala nad pochozí střechu, což nám práci poměrně usnadnilo. Strom byl však ve velmi špatném stavu, byl napaden houbami(mimo jiné i jedlou penízovkou sametonohou), a tak bylo nutné postupovat velmi opatrně.

Více zde →

2x Smrk, Hovorčovice: Částečně rizikové kácení

Hezkého počasí, které nám doposud nabízela letošní zima jsme využili k pokácení 2 smrků v malé obci Hovorčovice nedaleko Prahy. Nejednalo se o rizikové kácení, ale vzhledem k velikosti pozemku bylo nutné stromy porazit na dvakrát, tj. nejdříve zkrátit špičku o potřebný kus a poté již strom klasicky pokácet. Díky blízkosti plotu bylo ještě potřeba ořezat část větví, které by při kácení mohly plot strhnout.

Více zde →

Kovové konstrukce, Panská Ves: Očištění a nátěr

Během léta nám bylo ctí pracovat pro Ústav fyziky atmosféry, který si u nás objednal nátěr parabol a příslušenství pro sledování družic. Areál se nacházel u obce Panská Ves na Českolipsku. Vše začalo prohlídkou a  vyhraným výběrovým řízením. Původní stav nátěru byl již žalostný.

Před zahájením natírání bylo nutné vše důkladně očistit. K tomu jsme použili vysokotlaký čistič s ohřevem vody, odmašťovací prostředek a pískovací pistoli pro vodní tryskání.

Než jsme začali nanášet barvu,  museli jsme ...

Více zde →

Jírovec, Praha: Rizikové kácení

K pokácení mohutného jírovce jsme vyrazili do oblasti Holešovic. Strom se nacházel na malém pozemku ve vnitrobloku čímž byla situace „okořeněna“ o vynášení veškeré biomasy přes dvoje schodiště skrz dům. Blízkost budov znamenala jediné – kácet strom postupně a veškeré jeho části spouštět po laně. Vzhledem ke značné váze dřeva bylo nutné spodní část kmene naporcovat pomocí klínů na čtvrtiny, které se již daly odnést.

Více zde →

Modřín, Brandýs nad Labem: Rizikové kácení

K pokácení vzrostlého modřínu jsme byli povoláni do nedalekého Brandýsa nad Labem. Strom rostl v těsné blízkosti několika staveb a rizikové kácení bylo na místě. Strom byl nařezán na polena, větve uklizeny na předem určené místo a celý prostor shrabán a vyčištěn.

Více zde →

Smrk, Praha: Rizikové kácení

Zákazník si přál pokácet schnoucí smrk v Hostivaři. Práce byla ztížena blízkostí domu, terasy, domku na nářadí a také dalšími dvěma stromy, rostoucími v těsné blízkosti stromu určeného k pokácení.

Více zde →

3x Lípa, Praha: Částečně rizikové kácení

Poptávka na pokácení tří stromů tentokráte přišla od jendé z pražských středních škol. Jednalo se o lípy. Vzhledem k menšímu vzrůstu a poměrně velkému prostoru v okolí kácení se nejednalo o nic obtížného, stromy jsme tak mohli porazit na dvakrát – tj. nejprve zkrátit a poté již klasicky pokácet.

Více zde →

Tovární komín, Kovohutě Příbram: Malba

V létě roku 2013, jsme provedli opravu nátěru hlavního továrního komínu v kovohutích Příbram. Naše práce zde spočívala v oškrábání původní a následném nanesení nové vrstvy značení. Natírali jsme jak červené a bílé pruhování, tak i nápis. Tato zakázka pro nás byla zatím nejvyšší z výškových prací – což nám připomínala přibližně 30 – 40 minutová každodenní ranní rozcvička. Zhruba takovou dobu totiž trvalo vylézt po žebříku na tento 160 metrů vysoký komín. Jen pro představu: To je ...

Více zde →

Střecha, Benešov: Oprava a nátěr

Ještě před nástupem zimy, nás poptal zákazník s opravou a nátěrem střechy své obytné chaty. Na hladké plechové střeše s poměrně ostrým úhlem, bylo potřeba po celou dobu pracovat za použití horolezecké techniky. Naši práci jsme zde započali očištěním povrchu. Vysokotlakou myčkou jsme nanesli čistící chemii, a následně z plechové krytiny důkladně odstranili všechny zbytky mechů, usazenin a jiných nečistot. Protože střecha už nějakou dobu v jednom podkrovním pokoji mírně prosakovala, bylo následně potřeba vytmelit spáry mezi napojeními ...

Více zde →

Čištění střechy, Praha: Shazování ledu

V zimních měsících hrozí mimo jiné také sesuv sněhu anebo kusů ledu ze střech domů. Toto se samozřejmě děje ve velké míře u bytových a ostatních vysokých domů se šikmou střechou. O mnoho toto nebezpečí narůstá, pokud na střeše domu nejsou instalovány žádné prvky sněhových zachytávačů (montáž tzv. sněholamů provádíme také). Ale ani zmiňované sněholamy nemusí vždy na 100% zabezpečit například zaseknuté kusy ledu, které pomalu odtávají a mohou se uvolnit. Je potřeba mít na paměti, že ikdyž ...

Více zde →

Reklamní plachta, Praha: Montáž

Tento druh práce, jako jsou reklamní bannery, plachty a poutače provádíme logicky většinou pro firemní zákazníky. Tentokrát se jednalo o jednu realitní kancelář. Reklamní nosič nebyl příliš velký a navíc byl umístěn jen asi 4 metry nad chodníkem. Práce zde byla poměrně snadná a během dopoledne jsme měli hotovo. A to jak usazení nosných kotev, obvodového ocelového lanka, tak i samotné zavěšení plachty a výpletu.

Více zde →

Smrk, Zadní Třebaň: Rizikové kácení

Přes poměrně deštivé počasí, jsme provedli kácení vysokého smrku v zahradě domu v obci Zadní Třebaň. Zahrada byla sice poměrně velká, ale pod stromem rostly okrasné keře, které bylo potřeba zachovat. Postupovali jsme tedy opět postupně po částech. Majiteli stačilo pouze strom složit, o veškeré další práce se postaral sám.

Více zde →

Ořešák, Praha: Rizikové kácení

Zákazník si přál pokácet starý ořešák, který již prošel řadou zásahů a jeho stav byl velmi špatný. Větve trčící nad garáž bylo nutné opatrně odřezávat a spouštět na laně, ostatní se daly strhávat do volného prostoru před garáží.

Více zde →

Douglaska, Praha: Rizikové kácení

I přes ne úplně přijemné počasí (mlha a vysoká vlhkost kondenzující na větvích), jsme vyrazili kácet do jedné z Pražských částí – Hostavic. I přes částečnou nepřízeň počasí, nám však práce šla dobře od ruky a za dopoledne bylo hotovo.

 

Více zde →

Smrk, Praha: Rizikové kácení

Zákazník si přál pokácet smrk, který svými kořeny narušoval základy domu, a nadzvedával zahradní altán. Vzhledem k bezprostřední blízkosti ohrožených objektů – dům, altán a sousedův plot – bylo nutné strom odřezat shora. Zákazník si dále přál odstranit pařez a špalky rozštípat.

Více zde →

Bříza, Rumburk: Rizikové kácení

Za kácením jsme tentokrát vyrazili až do vzdáleného Rumburku. Majitel sousedního pozemku se bál pádu stromu na svůj nový dům, proto se s objednatelem dohodli na jeho pokácení. Nebylo zde možné kácení provést jiným způsobem, než postupným odřezáváním – jednalo se tedy opět o rizikové kácení stromu.

Více zde →

Ořešák královský, Praha: Prořez

Konec léta je vhodné období pro prořez Ořešáku. Pro zákazníka jsme provedli tuto službu v Horoměřicích, nedaleko Prahy. Naše práce zde byla nejen strom prořezat, na stromě řezy natřít ochranným nátěrem, ale i veškeré ořezané větve odvézt k likvidaci.

Více zde →

4 stromy, Plzeňsko: Rizikové kácení

Ještě těsně před koncem roku, jsme využili velmi příznivého počasí na práci venku. Vyrazili jsme pokácet 4 stromy do obce Štěnovice nedaleko Plzně. Celková vzdálenost tam a zpět, byla přibližně 200 km a zákazník souhlasil s cestovními náklady necelého tisíce korun. Jednalo se o dvě břízy a dvě borovice. Vzhledem k tomu, že ani jeden strom nedosahoval rozměrů, kdy je nutné pro kácení žádat o povolení, byli jsme ušetřeni jednání s úřady ohledně vyřizování tohoto Povolení ...

Více zde →

Dub, Bratřínov: Rizikové kácení

Manželé si přáli pokácet vzrostlý dub v blízkosti chaty, jelikož se obávali pádu větví na střechu chaty a chtěli rovněž předejít možnému pádu větví na zahradu, kde si často hrávají jejich vnoučata. Jako v dalších podobných případech bylo i zde nutné využít horolezecké techniky a odřezat strom postupně od koruny.

Více zde →

Komín, Praha: Oprava spárování

Již z chodníku bylo vidět, že komín na tomto rodinném domku má značně vypadané spáry. Ale až po vylezení na střechu a při pohledu zblízka bylo jasné, že je opravdu v havarijním stavu. Nechybělo málo a při některé vichřici by hrozilo vypadnutí cihel a pravděpodobně alespoň částečné zhroucení komínu. Po vyčištění spár a odstranění všech uvolněných částí, jsme práce na opravě začali silným zpenetrováním podkladu. Pak nastala poměrně titěrná a pomalá práce s úzkou špachtlí a maltou na ...

Více zde →

Chodníček, Praha: Oprava propadlé části

Po překládce plynového potrubí, se zákaznici na zahradě rodinného domu začal po několika měsících propadat chodníček okolo domu. Po rozebrání původních  betových dlaždic jsme se nejprve pustili do podkladu. Vzhledem k tomu, že v tomto místě před časem byl výkop, museli jsme nejprve doplnit místo velkým množstvím materiálu a ten řádně zhutnit. Následně jsme plochu srovnali, bylo samozřejmě nutné dodržet spád směrem od domu. Konečně jsme mohli vrátit zpět původní betovou dlažbu a několik prasklých dlaždic vyměnit za ...

Více zde →

Vrata, Praha: Demontáž a likvidace

Pro Společenství vlastníků bytových jednotek v Praze Dejvicích, jsme demontovali vrata do průjezdu. Zákaznik požadoval rozebrat a následně i odvézt velká železná vrata, která byla umístěna jako vnitřní, mezi průjezdem a dvorem. Jiná firma již v průjezdu prováděla zednické práce a protože vrata byla opravdu velká (cca 3 x 4,5 metru) a samozřejmě také těžká, nechali tuto práci na nás. Částečně se nám podařilo nejprve vrata rozebrat, následně úhlovou bruskou nařezat na menší části a postupně po dílech ...

Více zde →

Antigraffiti, Praha: Oprava a nový nátěr

Realitní společnost Domus, zabývající se mimo jiné i správou bytových domů, nás oslovila jménem jednoho svého zákazníka – Společenství vlastníků jednotek – s touto zakázkou. Nejednalo se jen o obnovení preventivního antigraffiti nátěru, ale i fasádní barvy. Z tohoto důvodu bylo potřeba nejprve důkladně omýt fasádu tlakovou vodou. Po odstranění nesoudržných částí se však ukázaly také výraznější praskliny v soklu. Bylo tedy nutné nejprve sokl opravit a praskliny vyspárovat. Následně jsme provedli nátěr novou fasádní barvou a v ...

Více zde →

Střecha, Praha: Výměna úžlabí

Ještě před začátkem zimy, nás zákaznice požádala o kontrolu střechy rodinného domu. Ze země bylo vidět pouze pár prasklých střešních tašek, což nenaznačovalo závažný problém. Při bližším ohledání přímo na střeše, jsme však objevili něco důležitějšího: V místě setkání přilehlých střešních ploch, tedy v tzv. úžlabí, byl původní plastový pás úžlabí poškozený. V tomto kritickém místě šikmých střech, dochází při deštích k velkému průtoku vody. Pro správnou funkci střechy je nezbytně nutné, aby úžlabí dostatečně odolávalo proti zatékání ...

Více zde →

Ořešák královský, Praha: Likvidace po vichřici

Silná vichřice měla na svědomí pád stromu v obci Hrnčíře. Vše se naštěstí obešlo bez zranění a větších škod na majetku. Vzhledem ke stavu stromu bylo dobře, že šel k zemi. Kmen byl značně poškozen dutinami a houbovými chorobami. Zde byl pád stromu jen otázkou času. Tedy, pokud by majitel nenechal strom včas porazit.

Více zde →
Stránka 1 z2 12