Fasáda, Praha: Oprava díry vyklované ptáky

V tomto případě se jednalo o opravu díry těsně pro úrovní střechy. Vzhledem ke stavbě střechy a zateplení zde stačilo zaplnit otvor minerální vatou. Ta má oproti montážní pěně výhodu v tom, že se nemusí čekat na její vytvrdnutí a práce se tak dá stihnout rychleji a tudíž i levněji.