Hroty proti usedání ptactva, Praha: Montáž

Střecha nově zatepleného domu se stala lákavým místem pro usedání holubů. Jejich aktivita se zanedlouho podepsala na vzhledu fasády, proto jsme byli povoláni abychom jednak očistili fasádu od holubího trusu a jednak nainstalovali hroty proti usedání ptactva na okraj střechy. Jelikož se jednalo o střechu s živičným povrchem, bylo nutné okraje nejprve očistit smetáčkem od volných částic a poté zpenetrovat, aby se zabránilo dalšímu uvolňování kamínků, které by mohlo mít za následek odlupování hrotového systému.