Jasan, Praha: Bezpečnostní řez, bezpečnostmí vazba

Vnitroblok domu na Žižkově je využíván nájemníky k parkování a ze stromu, který svou korunou zasahoval nad dvorek již nejednou spadla větev, která poškodila parkující vozy. Proto jsme byli zavoláni, abychom provedli bezpečnostní řez a větší větve zajistili proti případnému zlomení bezpečnostní vazbou.