Kácení stromů od 1.7.2013

S účinností od 1.července 2013 vstupuje v platnost novela vyhlášky č. 189/2013, která upravuje zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.

Dle této vyhlášky je nyní možno bez povolení kácet:

  1. Dřeviny s obvodem kmene menším než 80 cm ve 130 cm nad zemí
  2. Zapojené porosty dřevin, jejichž celková plocha nepřesahuje 40m2
  3. Dřeviny pěstované na pozemcích, které jsou na katastrálním úřadu vedené ve způsobu využití jako plantážních dřevin
  4. Dřeviny rostoucí na zahradách

 

Ohlašovací povinnosti podléhají (není nutné povolení, stačí pouze oznámit kácení příslušnému úřadu minimálně 15 dnů předem) následující případy:

  1. Dřeviny, které mají obvod kmene ve 130 cm nad zemí větší než 80cm, bezprostředně ohrožující lidské zdraví či život, nebo hrozí, že jejich pád způsobí škodu na majetku značného rozsahu.
  2. Kácení dřevin z pěstebních důvodů. Pěstebními důvody se rozumí kácení za účelem obnovy porostů, výchovná probírka porostů apod.

 

Vysvětlení pojmů:

  • zapojený porost dřevin – je soubor dřevin, ve kterém se nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají, případně sebou prorůstají nebo se překrývají. Výjimku tvoří dřeviny tvořící stromořadí, kdy obvod kmene jednotlivých dřevin je ve výšce 130 cm nad zemí menší než 80 cm. Pokud některá dřevina přesahuje uvedené rozměry považuje se za samostatnou dřevinu.
  • zahrada – je oplocený a veřejnosti nepřístupný pozemek u bytového nebo rodinného domu v zastavěném území obce. Pojem zahrada se tedy nevztahuje na chatové oblasti a zahrádkářské kolonie. Problém může také nastat v případě, že je pozemek ohraničen živým plotem, který nahrazuje plot klasický.
  • stromořadí – je souvislá řada nejméně 10 stromů s pravidelnými rozestupy. Stromořadím zůstává i souvislá řada nejméně 10 stromů, kde některý strom chybí. Naopak se za stromořadí nepovažují stromy rostoucí v ovocných sadech a plantážích dřevin.

 

 

• Nabízíme Vám bezpečné kácení stromů

• Nabízíme profesionální kácení stromů

Zjistěte více o kácení stromů, kontaktujte nás.