Kovové konstrukce, Panská Ves: Očištění a nátěr

Během léta nám bylo ctí pracovat pro Ústav fyziky atmosféry, který si u nás objednal nátěr parabol a příslušenství pro sledování družic. Areál se nacházel u obce Panská Ves na Českolipsku. Vše začalo prohlídkou a  vyhraným výběrovým řízením. Původní stav nátěru byl již žalostný.

Před zahájením natírání bylo nutné vše důkladně očistit. K tomu jsme použili vysokotlaký čistič s ohřevem vody, odmašťovací prostředek a pískovací pistoli pro vodní tryskání.

Než jsme začali nanášet barvu,  museli jsme hliníkové a pozinkované části opatřit vhodným základním nátěrem. Až poté jsme mohli začít natírat na zvolený, bílý odstín.

Veškeré práce byly ze strany objednatele převzaty bez výhrad.