Lípa, Prachatice: Rizikové kácení

Pro společnost Lidl Česká republika, jsme prováděli před filiálkou v Prachaticích rizikové kácení velmi vzrostlé, avšak bohužel již téměř uschlé lípy. Parkoviště jsme měli v okolí stromu ohraničené a vyprázdněné. Bylo tak možné větve opatrně shazovat. Pro tento způsob kácení jsme měli připravené podloží z velkého množství starých pneumatik, aby nedošlo k poškození povrchu ze zámkové dlažby. Samotné kácení pro nás nebylo nijak složité, jednalo se o běžné rizikové kácení. Ikdyž zde bylo velké nebezpečí, spočívající hlavně v uschlých – odumřelých částech stromu. Daleko pracnější bylo vykopání a odstranění kořenu stromu. V tomto jsme se spolehli na těžkou techniku, bez které by tato práce ani téměř nebyla možná. Následovalo již jen vzít do ruky lopatu, hrábě a provést terénní úpravy a přípravy pro výsadbu nového stomu. Na zarovnanou hlínu jsme položili geotextilii, která byla následně zahrnuta částí štěpky ze stromu. Veškerou zbývající biomasu jsme odváželi. Následoval samozřejmě závěrečný úklid a už jsme se těšili domů.