Reklamní plachty, Praha: Montáž

Věšení dvou plachet na vilu v Bráníku jsme prováděli pro jednu reklamní agenturu. Podmínky byly ztížené díky strmé střeše, kterou nám během prací ještě „zvlhčil“ déšť. Nejprve jsme museli připravit nosnou konstrukci pomocí kotev, ocelového lanka a napínáků. Vzhledem k členitosti fasády v místech plánovaných pro pověšení plachet jsme použili delší kotvy, které bylo nutné kvůli možnému ohnutí při následném napínání lanka pojistit dalšími kotvami v rozích. Upevnění plachty jsme následně provedli gumolanem.