Období pro kácení stromů

Kdy kácet stromy na zahradě? 

Tuto otázku si jistě položil nejeden z vlastníků pozemku, na kterém nějaký ten strom stojí. Ač by se mohlo zdát, že období kácení stromů je jen dílem byrokratů (strom přece kácím, tak mu to může být jedno kdy…) opak je pravdou a časové vymezení tohoto období má své důvody.

Z hlediska ochrany přírody má největší přínos v tom, že touto dobou nevyrušíte hnízdící ptáky, a ačkoliv Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114 sb. r. 92 vysloveně nezakazuje kácení stromů mimo toto období, a tudíž jej ani nepostihuje, mohli byste dostat pokutu od jiných dotčených orgánů ochrany přírody.

Praktický význam pocítíte sami, pokud se nerozhodnete využít služeb arboristů, a to zejména při manipulaci s větvemi. Nejedná li se o jehličnan, jsou stromy bez listí a značná část mízy je stažena do kořenového systému. Větve jsou tudíž lehčí a vzhledem k absenci listí je i následný úklid jednodušší.

Nejlepší období pro kácení stromů se ztotožňuje s obdobím vegetačního klidu (stromy, ale i jiné rostliny jsou při tvorbě nových vodivých pletiv v útlumu). To však není v zákoně pevně stanoveno. Kdybychom se na celou problematiku podívali z pohledu botanika, období kácení stromů by bylo významně ovlivněno přírodními vlivy, zejména počasím, a vegetační klid by tak trval každý rok jinak. Doporučujeme tedy dodržovat časový úsek mezi 1.10. a 31.3., kterým bylo před vydáním novely vyhlášky č. 189/2013 podmiňováno vydání povolení ke kácení dřevin.