Obora Hvězda, Praha: Prořez stromů

K provedení bezpečnostního řezu tří stromů v oboře Hvězda jsme tentokrát využili vysokozdvižné plošiny, což se ukázalo jako nejefektivnější. Šlo o to, odstranit mohutné větve směřující přes zeď do zahrady sousedící s oborou.