Okapní žlaby, Praha: Čištění

Čištění žlabů je důležitá činnost, která by neměla být zanedbávána a to především tam, kde se v blízkosti střechy nebo nad ní nacházejí větve stromů. Ale i tam, kde žádné stromy nejsou je vhodné nechat žlaby čas od času vymést. Tentokráte jsme dostali za úkol vyčist žlaby od listí a od přesahujících částí břečťanu, kterým byla porostlá celá fasáda.