Oprava panelových spár

Oprava panelových spár je důležitá tehdy, když už stará výpň přestane plnit svoji funkci, tj. těsnit. Vzhledem k tomu, že panely neustále pracují, dochází po letech ke ztrátě pružnosti výplně a začínají se objevovat trhliny, kterými může dovnitř zatékat. To už je ale krajní situace a je lepší tomu předejít včasnou výměnou těsnícího tmelu. Nejprve je potřeba odstranit starý tmel a důkladně očistit okraje spáry – ty budou tvořit styčnou plochu s novým tmelem, který k nim musí dobře přilnout. Ideální je „přejet“ kraje ocelovým kartáčem.

Máte-li spáry čisté, je potřeba jejich okraje zpenetrovat – vytvořit přechodový můstek. To se provádí buď roztokem těsnícího tmelu s vodou nebo syntetickým lakem. Syntetický lak se používá tam, kde byl původní těsnící materiál mastný – typicky tzv. „medvědí hovno“.

Máme-li penetraci zaschlou, vyplníme spáru pomocí mirelonového provazce, který utěsní spáru, přizpůsobí se pohybům panelů a sníží množství spotřebovaného tmelu. Prodává se v různých průměrech, takže vždy najdeme vhodný pro „náš“ rozměr spáry. Přes tento provazec již přijde těsnící tmel. Je potřeba dodržet pokyny výrobce, co se týče množství tmelu – na určitou šířku spáry je potřeba dát určitou vrstvu( do hloubky) tmelu! Tmel do spáry naneseme pomocí špachtle a na závěr uhladíme štětcem máčeným v rotoku tmelu a vody.