Ořešák, Praha: Rizikové kácení

Zákazník si přál pokácet starý ořešák, který již prošel řadou zásahů a jeho stav byl velmi špatný. Větve trčící nad garáž bylo nutné opatrně odřezávat a spouštět na laně, ostatní se daly strhávat do volného prostoru před garáží.