Ořešák, Praha: Rizikový prořez

Vichřice během léta 2013 zcela rozlámala strom na sousedním pozemku, který jsme následně likvidovali a tak se na nás obrátit i majitel tohoto stromu. Ořešák byl v dost špatném stavu a bylo zde na zváženou, zda jej úplně porazit. Nakonec se majitel rozhodl prozatím jen strom prořezat, což se provádí právě v letních měsících. Provedli jsme nutné odstranění odumřelých částí a celkově jej omladili. Byl opravdu nejvyšší čas, některé větve byly téměř celé vyhnilé.