Postup při kácení stromů

Postup při kácení stromů

V případě kácení stromů je vždy nutné zvážit rizika a podle toho se rozhodnout buď pro klasické kácení, kdy se strom položí v kuse do volného prostoru anebo pro rizikové kácení, kdy se strom ořezává po částech, které se kontrolovaně shazují nebo spouští po laně.

Klasické kácení

Používáme všude tam, kde je v okolí stromu volný prostor anebo kde je alespoň dostatek prostoru na položení stromu. Více se používá u jehličnanů, neboť  pro listnaté stromy v zastavěných  částech tento prostor bývá málokdy (nejedná li se o menší ovocné stromy).

Pracovník si nejprve zvolí místo, kam bude chtít strom položit. Poté si v tomto směru vyřízne klín a následně strom z opačné strany podřízne. V případě, že je strom mírně nakloněný na nevhodnou stranu, pracovník vyleze do koruny, kde uváže lano, které pak následně v závislosti na síle potřebné k přetažení do správného směru buď ručně, nebo pomocí kladek předepne a teprve pak strom podřízne. U listnatých stromů někdy stačí odříznout několik větví, které vedou špatným směrem a naopak ponechat větve ve zvoleném směru. To nám pomůže posunout těžiště správným směrem.

Rizikové kácení

je používáno v místech, kde pro klasické kácení není dostatek prostoru. Limitujícími faktory jsou zejména blízkost budov, užitkových objektů (altány, kůlny), inženýrských sítí (elektrické vedení) anebo ochrana zahradních prvků, ať již biotických (keře, okolní stromy) nebo abiotických (jezírka).

Celá práce je zahájena výstupem  do koruny stromu. Zde si  pracovník  pomocí expresních smyček, karabin a lana připraví systém vlastního zajištění a systém pro spouštění větví a špalků. Když má vše připraveno, spustí se po laně k prvním spodním větvím a začne kmen odspodu odvětvovat. V případě, že je pod stromem dostatek prostoru a větve nejsou příliš těžké, pracovník je odřezává a kontrolovaně shazuje. V opačném případě je každá větev uvázána k lanu a po odříznutí ji druhý pracovník spouští a směruje na určené místo. Takto se postupuje až ke špičce. Po odříznutí špičky následuje tzv.“špalkování“, kdy pracovník začne odřezávat jednotlivá polena, která výše uvedeným způsobem pracovník pohybující se na zemi kontrolovaně spouští. V menší výšce, pokud to prostředí dovolí, přijde na řadu i žebřík – spouštění polen probíhá stejně. Celá práce je zakončena uříznutím pařezu v požadované výšce. Někdo využije větší pařez jako podstavec pod květiny, jiný ho chce zaříznout co nejníže u země.