Čištění střechy, Praha: Shazování ledu

V zimních měsících hrozí mimo jiné také sesuv sněhu anebo kusů ledu ze střech domů. Toto se samozřejmě děje ve velké míře u bytových a ostatních vysokých domů se šikmou střechou. O mnoho toto nebezpečí narůstá, pokud na střeše domu nejsou instalovány žádné prvky sněhových zachytávačů (montáž tzv. sněholamů provádíme také). Ale ani zmiňované sněholamy nemusí vždy na 100% zabezpečit například zaseknuté kusy ledu, které pomalu odtávají a mohou se uvolnit. Je potřeba mít na paměti, že ikdyž za stav veřejného chodníku odpovídá město, tak při sesunutí sněhu ze střechy Vašeho domu, nesete odpovědnost právě Vy. Nejen že větší množství sněhu anebo kusy ledu mohou poškodit třeba zaparkovaná auta a způsobit tak škodu na majetku, ale jde zde především o zdraví osob, právě procházejících okolo vašeho domu.