Střecha, Praha: Výměna úžlabí

Ještě před začátkem zimy, nás zákaznice požádala o kontrolu střechy rodinného domu. Ze země bylo vidět pouze pár prasklých střešních tašek, což nenaznačovalo závažný problém. Při bližším ohledání přímo na střeše, jsme však objevili něco důležitějšího: V místě setkání přilehlých střešních ploch, tedy v tzv. úžlabí, byl původní plastový pás úžlabí poškozený. V tomto kritickém místě šikmých střech, dochází při deštích k velkému průtoku vody. Pro správnou funkci střechy je nezbytně nutné, aby úžlabí dostatečně odolávalo proti zatékání vody do střechy. Naše práce zde začínala rozebráním nejbližší střešní krytiny po obou stranách celého úžlabního pásu. Po odhalení starého a poškozeného úžlabí, jsme jej mohli demontovat. Nově jsme již osadili úžlabí z ohýbaného měděného plechu, opatřeného pěnovým těsnícím klínem. Toto řešení je z počátku sice nákladnější varianta, avšak mnohem trvanlivější a tak celková cena s výhledem do budoucna je nakonec výhodnější. Pak už jen zbývalo vrátit zpět původní střešní krytinu, kterou jsme navíc přikotvili pásky, nastříhanými opět z měděného plechu.