Topoly,Praha – východ: Rizikové kácení

Do obce Předboj nedaleko Prahy jsme přijeli pokácet 8 topolů. Některé byli již silně poškozeny a hrozily nekontrolovaným pádem. Ačkoli až na dva stromy se nejednalo o rizikové kácení, nemohli jsme stromy porazit vcelku, neboť všechny byly nahnuté nad přilehlé pole, kam jsme je položit nesměli. Tak jsme vyrazili vzhůru do korun a postupně odřezali větve směřující nad pole, abychom dostali těžiště stromů do lepší pozice, která by nám umožnila skácet je na volnou parcelu. Vše se podařilo, kmeny jsme rozporcovali a o úklid větví a dřevní hmoty se již postarala jiná firma.