Kácení dřevin od 1.11.2014 – úprava vyhlášky

S platností od 1.11.2014 se po roce opět mění vyhláška o povolování kácení dřevin. Zatímco dříve se povolení nevyžadovalo pro dřeviny rostoucí v zahradách, nyní se nevyžaduje pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku jako zeleň.

Tímto by se měly eliminovat spory o tom, co spadá pod definici zahrady a jaké stromy je možno kácet. Bez povolení tak nyní můžete pokácet pouze ovocné stromy, nově však i u rekreačních objektů a v zahrádkářských koloniích. Do hry se naopak vrací povolení pro veškeré neovocné dřeviny s obvodem kmene větším než 80cm ve výšce 130cm. Povolení získáte na Vašem městském úřadě na odboru životního prostředí. Stejně jako dříve bude tato služba pro žadatele bez poplatku a úřad má na rozhodnutí lhůtu 30 dní.