Jedná se především o opravu výplně dilatačních spár mezi jednotlivými panely obvodového pláště domu.

Poškozené dilatační spáry jsou jednou z nejčastějších závad vnější vrstvy panelových budov. Poškozenými, netěsnými anebo dokonce chybějícími výplněmi těchto spár, dochází k pronikání nežádoucích povětrnostních vlivů, jako jsou vítr a déšť, do vnitřních vrstev stavební konstrukce panelového domu.

Spárování se provádí u novějších panelových domů, které mají intergovanou izolaci již v panelových deskách, nebo u starších panelových domů, kde ještě nebylo provedeno zateplení fasády.

Opravu mezipanelových spár provádíme za použití horolezecké techniky. Ke spárování používáme vyplňovací provazce a speciální tmely pro spáry o minimální šířce 5mm a maximální 40 mm. Jedná se o tmely: S-T1 Pružný spárovací tmel s maximálním délkovým rozponem prvku 4800 mm a S-T5 Speciální spárovací tmel s maximálním délkovým rozponem prvku 6000 mm od výrobce Den Braven.

U velkých spár je možné snížit náklady právě použitím vyplňovacího provazce a tím docílit nižší spotřebu spárovacího tmelu.

  • ZDE si můžete stáhnout technologický postup pro tmel S-T1
  • ZDE si můžete stáhnout bezpečnostní list pro tmel S-T1
  • ZDE si můžete stáhnout technický list pro tmel S-T1
  • ZDE si můžete stáhnout technologický postup pro tmel S-T5
  • ZDE si můžete stáhnout bezpečnostní list pro tmel S-T5
  • ZDE si můžete stáhnout technický list pro tmel S-T5

Mnoho z výrobků pro opravu a údržbu Vašeho domu naleznete také na www.DenBravenCzech.cz.

Například zmiňované tmely S-T1, S-T4 a S-T5