Wallpaper, Praha: Instalace

Montáž samolepící folie Wallpaper pro nás byla novinkou. Její instalace spočívá v nalepení samolepící folie a jejím následným zahřátím a přitlačením pomocí válečků. Tím dojde k jejímu přilnutí i do záhybů či na výčnělky fasády a je tak přilepena 100% plochy. Podklad je samozřejmě nutno očistit, v našem případě bylo nuté vykartáčovat i spáry mezi obkladačkami tak, aby se v nich nevyskytovaly zbytky pavučin. Jelikož se dům nachází u frekventované křižovatky, museli jsme použít podchozí lešení, aby nebyl omezen pohyb chodců.

a volných částic.