Zahrada RD, středočeský kraj: Výřez křovin, frézování pařezu a kořenů

Do jedné z obcí nedaleko od Prahy jsme tentokrát vyjeli vyčistit část pozemku po předchozích majitelích. Čekalo nás tu několik zanedbaných záhonů, místo kterých se nový majitel rozhodl založit nové. Na nás tak bylo zlikvidovat stávající dřeviny a následně vyfrézovat pařezy a povrchové kořeny. Aby nedošlo k poškození frézy, museli jsme po odstranění dřevin z celé plochy ručně odstranit kameny, jimiž byly jednotlivé záhony vymezeny. Poté už přišla na řadu fréza a na závěr hrábě.