Oprava zateplených fasád poškozených ptáky

Spolu s rozmachem zateplování fasád se zároveň zvýšil i počet jejich poškození ptáky. Ačkoli kolem děr nejčastěji uvidíme létat straky, kavky a případně sýkorky, na svědomí je mají v drtivé většině případu strakapoudové. Ostatní výše jmenovaní ptáci zde hledají buď útočiště( díry jsou vhodné pro zahnízdění) anebo potravu.

 

Za oběť padá často nejen fasáda samotná, ale i plastové prvky, jako jsou například větrací mřížky. Tyto prvky je potřeba rovněž vyměnit. Používáme větrací mřížky z hliníku, jejichž součástí je zároveň síťka proti hmyzu, která zabrání kolonizaci otvorů nezvanými hosty, jako jsou například vosy.

Samotná fasáda poškozená ptáky již samozřejmě nemůže plnit svůj účel. Díky dírám dochází k zatékání dešťové vody na návětrných stranách domů, hnízdící ptáci znečišťují fasádu trusem a ruší obyvatele domu hlukem, který se zejména v plášti z polystyrenu velmi lehce šíří, a v neposlední řadě díry, které mohou být až několik desítek centimetrů hluboké, tvoří tepelné mosty, díky čemuž fasáda ztrácí svoji izolační funkci. Opravy děr se provádějí montážní pěnou, jejíž vlastnosti jsou pro tento druh oprav více než vhodné. Díky svým expanzivním vlastnostem vyplní díru do poslední mezírky a její izolační vlastnosti rověnž nejsou špatné, i když původnímu zateplení se nikdy zcela nevyrovnají. Menší díry, u kterých se dá dosáhnout na dno lze vyplni pomocí minerální vaty. Zaplněné díry se po vytvrdnutí pěny zamáznou lepidlem, přes větší díry dáváme ještě armovací textilii(perlinku). Jako poslední vrstva může přijít fasádní barva, která opravy sjednotí se zbytkem fasády.

Jako prevenci před dalšími útoky ptáků na Vaši fasádu doporučujeme některý z ochraných prvků. Nejčastější jsou makety nebo siluety dravců, občas doplněné elektronickými plašičkami.